BadUSB Board Work 와 라즈베리 Pi Zero Pi Zero W Pi Zero ㅁ

  • 유닛 종류: 개
  • 패키지 무게: 0.1kg (0.22lb.)
  • 패키지 크기: 15cm x 8cm x 7cm (5.91in x 3.15in x 2.76in)
허용 범위: 재고물품순으로

SKU: m15970

₩9 306.83 ₩7 536.32

호환 Raspberry Pi zero유명 상표 Waveshare부속 유형 확장 보드

태그: 저렴한 BadUSB Board Work 와 라즈베리 Pi Zero Pi Zero W Pi Zero ㅁ, 고품격 BadUSB Board Work 와 라즈베리 Pi Zero Pi Zero W Pi Zero ㅁ, 중국 데모보드 액세사리 공급상.

Schulung 2019-03-01

Item 잘 packed, track 추적 된, in work 안 did 확

리뷰를 작성

등급